Dit is de privacyverklaring van Add Values B.V. Ons website-adres is: www.addvalues.nl

In deze verklaring is omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens, die worden verzameld door Add Values BV, wordt omgegaan. We leggen uit welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. En we leggen uit waar die gegevens worden opgeslagen en welke maatregelen we hebben genomen om de gegevens te beveiligen. Daarnaast vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u van die rechten gebruik kunt maken.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Daarom is het raadzaam deze pagina regelmatig te bezoeken. De huidige versie is van 25 september 2020.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op?

Welke gegevens we verzamelen en waarom

Contactgegevens

Als u contact met ons opneemt, persoonlijk of door het invullen van het formulier op deze website verzamelen we de gegevens die u daarbij verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en onderwerp/inhoud van uw vraag. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u te identificeren en uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden of om u een aanbod te kunnen doen.

Analyse van de website

Deze website verzamelt uw gegevens om te website te kunnen verbeteren. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. De gegevens die we hiervoor verzamelen zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de duur van uw website bezoek en door u bezochte pagina’s.

Offertes en uitvoering van opdrachten

Wanneer u ons vraagt om een offerte uit te brengen, gebruiken we uw contactgegevens, zoals hierboven genoemd. Verder verzamelen we de gegevens die nodig zijn om offerte uit te brengen.

Deze gegevens gebruiken we ook voor de uitvoering van opdrachten. Daarnaast verzamelen we de gegevens die van inhoudelijk belang zijn voor de opdracht.

Verder verzamelen we gegevens voor het voeren van onze financiële administratie, waaronder gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe we uw gegevens bewaren en beveiligen

Uw bezoek aan onze website verloopt via een beveiligde verbinding met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Add Values privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. De gegevens die u verstrekt worden door een geautomatiseerd spamfilter geleid.

De gegevens die u met ons deelt via deze website worden opgeslagen op de servers van onze hosting provider. Datzelfde geldt voor gegevens die zijn opgenomen in ons e-mail verkeer. Met deze hosting provider hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Verder bewaren wij uw gegevens op onze computers en in onze systemen. Wij hebben fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij maken gebruik van opslag van gegevens in de cloud. Met onze cloudprovider hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Verder verwerken en bewaren wij uw gegevens in een boekhoudprogramma in de cloud. Ook met die leverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw gegevens worden door ons voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling daartoe verplicht zijn.

Met wie we uw gegevens delen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en delen deze uitsluitend met derden indien dit voor de uitvoering van uw opdracht noodzakelijk is óf met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen, gaat die verplichting voor uw toestemming en zullen wij uw gegevens delen met de daartoe bevoegde instantie(s). Ook indien wij dit noodzakelijk achten om de rechten, eigendom of veiligheid van Add Values B.V. te beschermen, zullen wij uw gegevens delen. Hierbij trachten wij altijd om uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Uw rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die door ons zijn verzameld en worden bewaard. Dit kan door een e-mail te sturen of op een andere manier contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op correctie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten corrigeren door ons. Ook hiervoor neemt u eenvoudig contact met ons op.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Aan dit verzoek zullen wij voldoen, met uitzondering van gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens, die wij bewaren, nodig hebben als u overstapt naar een andere leverancier of dienst, dan hebt u recht op overdracht. Dit doen wij op uw verzoek en na uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht op indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan. Dit kan via deze link.

Recht op stopzetting van gebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat wij uw gegevens nog langer gebruiken? Dan hebt u het recht om het gebruik te laten stopzetten.

Gebruik maken van uw rechten

U kunt gebruik maken van uw rechten door een e-mail te sturen naar info@addvalues.nl.

Wij nemen daarna contact met u op om uw identiteit te controleren en met u af te spreken hoe wij gaan handelen.

Die afspraken leggen wij vast, bij voorkeur via e-mail en voeren wij vervolgens uit.

Wij streven er naar om binnen één week na uw eerste verzoek contact met u op te nemen.